Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Společnost COMAC CAL s.r.o. realizuje projekty spolufinancované EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:

Název projektu: EMC zkoušky – inovační voucher. Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011401. Cílem projektu je získání protokolů o zkouškách EMC pro měřidlo tepla a indukční průtokoměr.

Název projektu: Indukční průtokoměr – inovační voucher. Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010870. Cílem projektu je získání certifikace EU pro indukční průtokoměr.

Název projektu: Měřidlo tepla – inovační voucher. Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011400

Cílem projektu je získání certifikace EU pro měřidlo tepla.